Начало / Актуални теми / Видове артериална хипертония – класификация

Видове артериална хипертония – класификация

фев. 12, 2019

видове артериална хипертония

Артериалната хипертония при лица над 18 г. се характеризира със стойности на систолното артериално налягане равни или над 140 mmHg и/ или стойности на диастолното артериално налягане равни или по-високи от 90 mmHg. Установените повишени стойности трябва да се потвърдят при най-малко две следващи измервания в продължение на една до няколко седмици.

Честотата на артериалната хипертония нараства с възрастта, като сред хората между 65 и 75 години достига около 45 %. Увеличават се и случаите на високо кръвно налягане сред деца.

Класификация на артериалната хипертония

Може да бъде извършена по различни признаци.

В зависимост от степента на повишаване на кръвното налягане се различават следните степени на артериална хипертония:

 • оптимално кръвно налягане
  – систолно налягане под 120 mmHg, диастолно налягане под 80 mmHg
 • нормално кръвно налягане
  – систолно налягане под 130 mmHg, диастолно налягане под 85 mmHg
 • високо нормално кръвно налягане
  – систолно налягане 130 – 139 mmHg, диастолно налягане 85 – 89 mmHg
 • I степен – лека артериална хипертония
  – систолно налягане 140 – 159 mmHg, диастолно налягане 90 – 99 mmHg
 • II степен – умерена артериална хипертония
  – систолно налягане 160 – 179 mmHg, диастолно налягане 100 – 109 mmHg
 • III степен – тежка артериална хипертония
  – систолно налягане над 180 mmHg, диастолно налягане над 110 mmHg.

При някои пациенти може да има повишени стойности само на систолното налягане – касае се за изолирана систолна хипертония.

В зависимост от протичането на артериалната хипертония тя се разделя на:

 • доброкачествена

Стойностите на артериалното налягане са леко или умерено повишени, а прицелните органи (мозък, сърце, бъбреци, очи) се увреждат бавно.

 • акцелерирана

Отличава се с рязко повишаване на кръвното налягане и чести хипертонични кризи.

 • злокачествена (малигнена)

При малигнена артериална хипертония стойностите на артериалното налягане са екстремно високи, например 250/140 mmHg. Бързо настъпват тежки органни увреждания – кръвоизливи в ретината, хипертонична енцефалопатия, инсулт, бъбречна или сърдечна недостатъчност.

В зависимост от причината за повишеното кръвно налягане се различават следните видове артериална хипертония:

 • първична (есенциална) артериална хипертония

При първичната артериална хипертония причината за повишеното кръвно налягане не е установена. При 95 % от болните с артериална хипертония се касае за есенциална хипертония.

 • вторична (симптоматична) артериална хипертония

Вторичната артериална хипертония се дължи на друго заболяване, например:

Бъбречни заболявания

 • заболявания на бъбречния паренхим – гломерулонефрит, пиелонефрит, лупусна нефропатия, диабетна нефропатия и др.
 • заболявания на бъбречните съдове – стеноза на бъбречната артерия, съдови аномалии и др.

Ендокринни заболявания

 • феохромоцитом
 • първичен хипералдостеронизъм (синдром на Кон)
 • синдром на Кушинг
 • хипертиреоидизъм.

Сърдечно-съдови заболявания – коарктация на аортата, аортна инсуфициенция.

Заболявания на централната нервна система – мозъчен тумор, енцефалит, менингит.

Екзогенни причини – продължителен прием на някои медикаменти (контрацептиви, кортикостероиди, еритропоетин) , интоксикация с олово, кадмий.

Хипертония при бременност – гестационна хипертония, прееклампсия.

Фамилни форми на артериална хипертония – дължат се например на дефекти в стероидния метаболизъм, в транспорта на йоните и др.

В зависимост от наличието и степента на увреждане на прицелните органи, според класификацията на СЗО, артериалната хипертония бива три стадия:

 • I стадий – без органни увреждания
 • II стадий – леки органни увреждания – хипертрофия на лявата сърдечна камера, начална ретинопатия, наличие на белтък в урината, незначително повишен креатинин
 • III стадий – тежки органни увреждания – сърдечна недостатъчност, мозъчен инсулт, хипертонична енцефалопатия, бъбречна недостатъчност.

В зависимост от промените, които настъпват в ретината се различават следните стадии на артериална хипертония:

 • стадий 0 – нормално очно дъно
 • стадий I – умерено стеснение на артериолите
 • стадий II – стеснение и усилен рефлекс на артериолите, „прищипване“ на венулите
 • стадий III – към промените от втори стадий се добавят кръвоизливи и/или ексудат в ретината
 • стадий IV – към промените от трети стадий се добавя оток на папилите.

Прочетете за:
Артериална хипертония при ендокринни заболявания
Високо кръвно налягане (артериална хипертония)
Хипертонична криза