Начало / Актуални теми / Видове васкулит (възпаление на съдовете) – 2-ра част

Видове васкулит (възпаление на съдовете) – 2-ра част

окт. 23, 2020

видове васкулити

Освен разгледаните в първата част на статията системни некротизиращи васкулити, други видове васкулити са:

Хиперсензитивни васкулити (левкоцитоклазични, алергични васкулити)

Хиперсензитивните васкулити са разнородна група от васкулити, които се отличават с възпаление на малките съдове – венули, капиляри и артериоли. Засягат се главно съдовете на кожата.

Към хиперсензитивните васкулити се отнасят:

 • пурпура на Хенох-Шонлайн (Henoch-Schönlein)
 • криоглобулинемия
 • серумна болест
 • васкулити, причинени от медикаменти
 • васкулити, причинени от инфекциозни заболявания
 • васкулити при тумори (паранеопластичен васкулит)
 • васкулити при заболявания на съединителната тъкан – системен лупус еритематодес, ревматоиден артрит, синдром на Сьогрен
 • васкулити при вроден дефицит на комплементната система
 • васкулити при други основни заболявания.

При хиперсензитивните васкулити отключващ антиген предизвиква образуването на антитела и формирането на имунни комплекси, които се отлагат в съдовата стена и предизвикват възпаление.

Най-характерната кожна проява е т.нар. опипваща се пурпура – обривните единици (папули, везикули, нодули, були) са надигнати над кожата и могат да се палпират (опипат).

Други кожни прояви са: уртикариални лезии, еритемни плаки, некрози, ливедо ретикуларис и др.

Възможно е наред с кожните изменения да има и системни прояви, главно от богато кръвоснабдените органи – бъбреци, стомах, черва, бели дробове, мускули.

За лечение на хиперсензитивните васкулити се прилагат: антихистаминови средства, нестероидни противовъзпалителни средства, кортикостероиди, имуносупресори.

Грануломатоза на Вегенер (Wegener)

Грануломатозата на Вегенер представлява некротизиращ грануломатозен васкулит, засягащ предимно малките и средни съдове на горните дихателни пътища, белите дробове и бъбреците. Причината за заболяването е неизвестна.

Въпреки, че грануломатозата на Вегенер е системно заболяване, тя най-често протича като белодробно-бъбречен синдром. Типичните клинични прояви на заболяването са свързани с горните дихателни пътища – може да се развие ринит, назофарингит, синузит, ларингит, трахеит. При засягане на белите дробове се появяват задух, кашлица, кръвохрак, болка в гърдите. При повечето пациенти се увреждат бъбреците – развива се гломерулонефрит. При тях се установява кръв в урината, белтък в урината, може да се развие бъбречна недостатъчност.

При грануломатозата на Вегенер може да се засегнат нервната система, кожата, сърцето, очите, ставите и др.

Провежда се лечение с циклофосфамид и кортикостероиди.

Гигантоклетъчни артериити

Към тази група артериити се отнасят:

 • Темпорален артериит (болест на Хортън)

Темпоралният артериит представлява възпаление на големите и средни артерии в областта на главата и шията, като най-често се засягат темпоралните (слепоочните) артерии. Първите симптоми на заболяването са: повишена температура, отпадналост, отслабване. Появява се главоболие, очни симптоми (болка в очите, двойно виждане), болки при дъвчене.

При някои пациенти се развива ревматична полимиалгия – налице са болки в мускулите на раменния пояс, таза и шията.

За лечението на темпорален артериит се прилагат кортикостероиди и нестероидни противовъзпалителни средства.

 • Артериит на Такаясу (Takayasu)

Артериитът на Такаясу се характеризира с възпаление и стеснение на големи и средни по размер артерии. Най-често се засяга аортата и нейните главни клонове. Боледуват предимно млади жени.

Клиничните прояви са локални и общи: повишена температура, отпадналост, загуба на тегло, болки в ставите и мускулите. Появяват се главоболие, световъртеж, синкоп, парестезии, изтръпване на крайниците, зрителни нарушения, разлика в систоличното налягане на двете ръце, отслабен пулс и др.

Медикаментозното лечение на болестта на Такаясу включва кортикостероиди, цитостатици, антикоагуланти и антиагреганти. При някои пациенти се налага извършването на оперативно лечение – ангиопластика, байпас.

Други видове васкулити са:

 • Болест на Кавазаки (Kawasaki)
 • Болест на Бюргер (облитериращ тромбангиит)
 • Синдром на Гудпасчър (Goodpasture)
 • Болест на Бехчет (Behcet)
 • Синдром на Cogan
 • Изолиран васкулит на ЦНС.

Прочетете за:
Видове васкулити (възпаление на съдовете) – 1-ва част
Темпорален артериит (болест на Хортън)