Начало / Актуални теми / Качества на пулса – ритъм, големина, форма на пулса и др

Качества на пулса – ритъм, големина, форма на пулса и др

ян. 22, 2021

качества на пулса

Освен честота на пулса, която разгледахме в първата част на статията, други характерни качества на пулса са:

Ритъм на пулса

При здрав човек пулсът е правилен (pulsus regularis), което означава, че пулсовите вълни следват една след друга през равни интервали. В случаите, когато пулсовите удари идват през неправилни интервали, се говори за неправилен пулс (pulsus irregularis) или аритмия. При неправилен пулс пулсовите вълни могат да бъдат еднакво големи или с различна големина.

Най-честите причини за неправилен пулс са заболявания на сърцето, като миокардити и исхемична болест.

Обтегнатост (твърдост) на пулса

Твърдостта на пулса се обуславя от вътреартериалното налягане. За обтегнатостта на пулса се съди по силата, с която се притиска лъчевата артерия, за да изчезне пулсът под мястото на притискане. Различават се:

  • Твърд пулс (pulsus durus) – среща се при високо кръвно налягане
  • Мек пулс (pulsus mollis) – среща се при ниско кръвно налягане, колапс, миокарден инфаркт, болест на Адисон, дехидратация.

Напълненост на пулса

Напълнеността на пулса се преценява по палпаторното усещане за състоянието на артерията между две пулсови вълни, които следват една след друга.

Напълнеността на пулса зависи от количеството кръв в артериите, което се обуславя от ударния обем на лявата камера.

Различават се:

  • Напълнен пулс (pulsus plenus), например при полицитемия
  • Слабо напълнен пулс или празен пулс (pulsus inanis или pulsus vacuus) – среща се при кръвозагуба и колапс.

Големина на пулса

Големината на пулса се определя от амплитудата между най-високото и най-ниското положение на артериалната стена по време на систола и диастола. Зависи главно от количеството кръв, което лявата камера изтласква в аортата по време на систола и от еластичността на артериалната стена.

Големината на пулса нараства при увеличен ударен обем и при разширяване на артериалната стена. Ако една артерия не може да се разширява (напр. поради атеросклероза), то тя не се изпълва добре с кръв дори, когато количеството на изтласканата в аортата кръв е голямо и пулсът остава малък.

Различават се:

Форма на пулса

Формата на пулса се определя от стръмнината на повдигане и снижаване на пулсовата вълна, т. е. от бързината на покачване и снижаване на артериалното налягане.

Различават се:

  • Целер пулс (pulsus celer) – характеризира се с бързо покачване и бързо спадане на пулсовата вълна. Среща се при аортна инсуфициенция, хипертиреоидизъм, отворен Боталов проток.
  • Бавен, полегат пулс (pulsus tardus) – характеризира се с бавно покачване и постепенно спадане на пулсовата вълна. Среща се при аортна стеноза, напреднала атеросклероза.

Дикротичен пулс (pulsus dicroticus)

При дикротичен пулс непосредствено след главната пулсова вълна се палпира втора, много по-малка вълна. Долавя се при намален тонус на периферните кръвоносни съдове, например при тежки инфекциозни заболявания.

Дикротичната вълна се образува в началото на сърдечната диастола от връщащата се назад кръв, която се отразява в затворената аортна клапа и създава втора, много по-малка вълна. Тя се разпространява към периферните артерии и може да се палпира ако тонуса на артериалните съдове е понижен.

Различен пулс на двете ръце (pulsus differens)

За различен пулс се говори, когато пулсът на двете лъчеви артерии не е еднакво голям или не е едновременен. Дължи се на по-значителна разлика в лумена на двете лъчеви артерии. Среща се при атеросклероза, аневризма на аортата, притискане на артерията от тумори, лимфоми.

Парадоксален пулс (pulsus paradoxus)

Парадоксалният пулс се характеризира с това, че при вдишване пулсовите вълни намаляват или изчезват, а при издишване се уголемяват или се появяват отново. Среща се при пациенти с перикардит, с тумори на медиастинума, плеврални сраствания.

Алтерниращ пулс (pulsus alternans)

Когато едната пулсова вълна е голяма, а следващата е по-малка, се говори за алтерниращ пулс. Среща се при тежко увреждане на миокарда на сърцето.

Прочетете за:
Нормален пулс – честота на пулса – ускорен и забавен пулс
Причини за нисък пулс (забавен пулс)
Причини за учестен пулс

Последни публикации