Начало / Актуални теми / Пневмоторакс – видове, симптоми

Пневмоторакс – видове, симптоми

дек. 5, 2018

пневмоторакс

Пневмоторакс представлява наличие на въздух в плевралното пространство. При навлизане на значително количество въздух настъпва притискане на белия дроб, избутване на медиастинума и органите му към здравата срана. Диафрагмата е избутана надолу. В резултат се нарушава дихателната функция, дейността на сърцето и големите кръвоносни съдове.

Какви видове пневмоторакс има?

Според начина на възникване се различават следните видове пневмоторакс:

Травматичен пневмоторакс

Възниква при открити и закрити травми на гръдния кош. Може да възникне и като усложнение при различни диагностични или лечебни процедури – ятрогенен пневмоторакс. Например при: трансбронхиални и трансторакални белодробни биопсии, трансдиафрагмални чернодробни биопсии, плеврални пункции и др.

Спонтанен пневмоторакс

Различават се първичен (идиопатичен) и вторичен (симптоматичен) спонтанен пневмоторакс. Първичният пневмоторакс е свързан с разкъсване на емфизематозни субплеврални були, разположени предимно в белодробните върхове. Вторичният пневмоторакс се развива при редица заболявания на белия дроб, при които се нарушава целостта на плеврата и прониква въздух в плевралното пространство. Например при: туберкулоза, белодробен емфизем, бронхиален карцином, белодробен абсцес, бронхиектазии, ехинококова киста на белия дроб, мезотелиом, синдром на Марфан и др.

Изкуствен (лечебен) пневмоторакс

Създаването на изкуствен пневмоторакс е метод, който се е използвал в миналото за лечение на белодробна туберкулоза.

Според механизма на формиране се различават следните видове пневмоторакс:

  • Отворен пневмоторакс

Налице е трайно съобщение между плевралната кухина и външната среда. През дефекта на гръдната стена или въздухононите пътища потоянно влиза и излиза въздух. Налягането в плевралното пространство е равно на атмосферното.

  • Затворен пневмоторакс

Получава се, когато след навлизане на въздух в плевралната кухина създаденият отвор се затвори и повече въздух не навлиза. Обикновено този въздух постепенно се резорира.

  • Клапен пневмоторакс

Възниква когато между плевралната кухина и въздушните среди се създаде клапен механизъм. Той позволява при вдишване да навлиза въздух в плевралното пространство, без да може да излиза при издишване. В резултат налягането в плевралната кухина прогресивно нараства, белия дроб колабира, а медиастинумът се избутва към здравата страна.

Постъпилият в плевралната кухина въздух предизвиква колапс на белия дроб. Степента на колапса зависи от количеството на навлезлия въздух. Според степента на колабиране на белия дроб се различават:

  • малък пневмоторакс – белият дроб намалява с 1/3 от първоначалния обем. Колапсът се представя на рентгенография като отделяне на белия дроб от гръдната стена не повече от 1
  • среден пневмоторакс – белият дроб намалява до 1/2 от началния обем. На рентгенография белият дроб е отделен от гръдната стена до 3
  • голям пневмоторакс – белият дроб намалява над 1/2 от началния обем. На рентгенография белият дроб е свит колкото юмрук в хилуса.

Различават се още външен и вътрешен пневмоторакс в зависимост от това откъде постъпва въздуха в плевралната кухина:

  • външен пневмоторакс – въздухът постъпва отвън през рана на гръдната стена
  • вътрешен пневмоторакс – въздухът постъпва отвътре при засягане на белия дроб или бронхите.

Какви са симптомите при пневмоторакс?

Симптомите зависят от количеството на навлезлия въздух, от налягането в плевралната кухина. Когато отворът е малък или има плеврални сраствания, които ограничават проникването на въздух, протичането е по-бавно и по-леко.

При голям пневмоторакс обаче има изразена симптоматика. Обикновено началото е внезапно. Появяват се силна болка в гръдния кош, задух, болните са бледи, покрити със студена пот, а устните са посинели, шийните вени са набъбнали. Дишането е учестено и повърхностно.

Засегнатата гръдна половина изостава или изобщо не взема участие при дишането. Тя е изпъкнала, а междуребрията са широки.

При отворен пневмоторакс от разстояние се чува шум от свистене на мястото на нараняване на гръдната стена. Получава се т. нар. „люлеене на медиастинума“ със затруднено кръвообращение и колапсни прояви.

Затвореният пневмоторакс протича по-леко, понякога и безсимптомно, а състоянието на пациентите се подобрява бързо.

При калпният пневмоторакс клиничната картина е особено тежка. Бързо се развиват сърдечна и белодробна недостатъчност.

Като усложнение при пневмоторакс може да настъпи инфектиране на плевралната кухина и развитие на плеврит.

Как се поставя диагнозата пневмоторакс?

За диагностицирането на пневмоторакс допринасят данните от анамнезата за гръдна травма или за предшестващо заболяване на белия дроб, както и клиничните прояви. Най-голямо значение обаче има рентгеновото изследване, което показва големината на пневмоторакса, състоянието на плевралната кухина и на белодробния паренхим.

Какво е лечението при пневмоторакс?

Лечението е хирургично, като зависи от вида и големината на пневмоторакса.