Начало / Актуални теми / Ретикулоцити – ниски и високи ретикулоцити

Ретикулоцити – ниски и високи ретикулоцити

юни 7, 2021

ретикулоцити

Ретикулоцитите са незрели еритроцити, които се произвеждат в костния мозък, освобождават се в периферната кръв, където узряват и се превръщат в зрели еритроцити в рамките на 1 до 2 дни.

Как се образуват еритроцитите?

Еритроцитите (червените кръвни клетки) живеят в кръвта около 120 дни, поради което в костния мозък непрекъснато се образуват нови еритроцити. Този процес се нарича еритропоеза. Еритроцитите се образуват от еритропоетин-чувствителни стволови клетки, които произхождат от миелоидните стволови клетки. Следва процес на узряване и диференциация, като последователно се образуват проеритробласти, еритробласти, нормобласти, ретикулоцити и еритроцити.

В сравнение с еритроцитите, ретикулоцитите имат по-голям обем. Те нямат ядро, а в цитоплазмата имат остатъци от клетъчни органели, най-вече отделни митохондрии и единични рибозоми, които се представят под формата на мрежесто-нишковидно вещество.

Кога се изследват ретикулоцити?

В кръвта се изследват с цел:

 • диагностициране на различни видове анемии
 • оценка на функционалното състояние на костния мозък
 • проследяване на лечението при анемия
 • след проведена химиотерапия, лъчетерапия
 • след трансплантация на костен мозък.

Какви са референтните стойности на ретикулоцитите?

Количеството на ретикулоцитите се определя или като процент (нормално при здрав човек е между 0,4 % и 1,4 %), или като абсолютен брой (процент ретикулоцити х брой на еритроцитите).

За по-точна оценка на функционалното състояние на костния мозък се използва показателя коригиран брой на ретикулоцитите (%) = хематокрита на пациента / нормалната стойност на хематокрита, която е 45 х броя на ретикулоцитите (%).

Референтните стойности на коригирания брой на ретикулоцитите е 0,5 % – 2,5 %.

Причини за ниски ретикулоцити

Пониженият брой ретикулоцити се означава като ретикулоцитопения. Среща се при:

 • желязодефицитна анемия – възниква при дефицит на желязо в организма, при което се понижава синтеза на хемоглобин
 • витамин В12 дефицитна анемия – може да липсват напълно ретикулоцити в кръвта поради силно забавената еритропоеза в костния мозък
 • фолиеводефицитни анемии – представляват мегалобластни анемии, дължащи се на дефицит на фолиева киселина
 • анемия при хронични заболявания, например бъбречни заболявания, цироза на черния дроб
 • апластична анемия – поради увреждане на костния мозък намалява продукцията на кръвните клетки
 • миелодиспластичен синдром – налице е увреждане на костния мозък и намалена продукция на кръвни клетки, включително ретикулоцити
 • алкохолизъм.

Причини за високи ретикулоци

Повишеният брой ретикулоцити се означава като ретикулоцитоза. Наблюдава се при:

 • хемолитични анемии – налице е усилено разрушаване на еритроцитите (хемолиза). В отговор на това в костния мозък се повишава продукцията на червени кръвни клетки и в кръвта се освобождават повече ретикулоцити.
 • хемолитична болест на новороденото
 • кръвозагуба – при остра или хронична кръвозагуба се стимулира еритропоезата
 • тумори, продуциращи еритропоетин, който стимулира образуването на еритроцити
 • при пушачи.