Начало / Актуални теми / Увреждане на подезичния нерв

Увреждане на подезичния нерв

апр. 12, 2022

подезичния нерв

Подезичният нерв (n. hypoglossus, XII черепно-мозъчен нерв) е двигателен нерв, който инервира мускулите на езика.

Ядрото му (nucleus n. hypoglossi) се намира в продълговатия мозък, близо до пода на IV-тото мозъчно стомахче. Няколко коренчета оформят ствола на нерва, който напуска черепната кухина през специален канал – canalis n. hypoglossi. Надолу нервът минава между n. vagus и вътрешната сънна артерия. Към него се присъединяват влакна от първи до трети шиен сегмент (С13) на гръбначния мозък, сетивни влакна от n. mandibularis, както и симпатикови влакна от горния шиен ганглий. Подезичният нерв завършва от долната страна на езика. N. Hypoglossus е чифтен нерв – един отляво и един отдясно.

Подезичният нерв инервира мускулите на езика. Езикът се състои от две групи мускули – скелетни (започват от съседни кости) и собствени (разполагат се само в езика). Към скелетните мускули се отнасят m. genioglossus, m. hyoglossus и m. styloglossus. Чрез тях езикът може да се насочва във всички посоки в пространството.

Собствените мускули на езика са: m. longitudinalis superior, m. longitudinalis inferior, m. transversus linguae и m. verticalis linguae. Тези мускули при съкращението си предизвикват промяна във формата на езика – скъсяване, изостряне, сплескване на езика.

Езикът участва активно в дъвкателната и говорната функция.

Как се изследва Nervus Hypoglossus?

За да се изследва подезичният нерв е необходимо пациентът да извади езика си. Наблюдава се неговото разположение, отклоняване наляво или надясно. Търси се хипотрофия – хлътнали полета по мускулатурата на езика. Наблюдава се за фибрилерни потрепвания. Преценява се неговата подвижност в различни посоки.

Какви промени настъпват при увреждане на подезичния нерв?

При увреждане на подезичния нерв настъпват възбудни и отпадни синдроми.

Възбудни синдроми

При възбуждане на мотоневрони в ядрото на подезичния нерв се наблюдават: фибрилерни потрепвания (на отделни мускулни влакна) и фасцикулации (потрепвания на мускулни групи).

Отпадни синдроми

Наблюдават се следните отпадни синдроми:

  • периферна лезия на hypoglossus

Периферна лезия на подезичния нерв настъпва при увреждане на нивото на неговото ядро (нуклеарна лезия) или под ядрото му (инфрануклеарна лезия). Причинява се от: тумори, травми, инфекции, амиотрофична латерална склероза. Рядко е налице двустранно увреждане на подезичните нерви, например при лъчетерапия.

Установява се: отклоняване на езика на страната на увредата с хемиатрофия (атрофия на едната половина на езика). Налице е дисфагия (затруднено преглъщане) и дизартрия (затруднен говор). При увреждане на ядрото на подезичния нерв се наблюдават фасцикулации на засегнатата страна.

Едностранните лезии обикновено не са сериозен проблем за пациентите, тъй като появилите се симптоми се компенсират частично от другия подезичен нерв. Двустранните лезии обаче могат да причинят големи затруднения при говор и преглъщане.

  • централна лезия на hypoglossus

Централно увреждане на подезичния нерв възниква при увреждане на контралатералния кортикобулбарен път. Най-често се наблюдава при инсулт, но може да се причини и от псевдобулбарна парализа.

Установява се: отклоняване на езика на противоположната страна на увредата, липсват атрофия и фасцикулации.

  • глосоплегия (парализа на езика)

Глосоплегия настъпва при двустранна увреда на n. hypoglossus. Може да бъде резултат както от периферна, така и от централна лезия на нерва. Установява се пълна неподвижност на езика. Говорът е напълно невъзможен – анартрия. При периферна парализа е налице и атрофия на езика.