дисфагия

юли 9, 2013

Дисфагия – затруднено гълтане, болния има чувството, че хапката засяда. Различават се две форми: орофарингеална и езофагеална дисфагия.

на латински език: dysphagia.
на английски език: dysphagia, dysphagy.

Прочетете за:
Дисфагия
Орофарингеална дисфагия
Дисфагия при психични разстройства