имунитет

юли 9, 2013

Имунитет – защита на организма от микроорганизми или вещества, носещи чужда генетична информация. Имунитетът бива: вроден и придобит, клетъчен и хуморален, неспецифичен и специфичен.

на латински език: immunitas.
на английски език: immunity.

Прочетете за:
Видове имунитет – вроден и придобит