Начало / Женско здраве / Методи за изследване на млечната жлеза

Методи за изследване на млечната жлеза

май 22, 2024

изследване на млечната жлеза

Редовните профилактични прегледи на млечната жлеза са от съществено значение за откриването на рак на гърдата в неговите най-ранни и най-лечими стадии.

Какви са основните методи за изследване на гърдата?

Анамнеза

Снемането на подробна анамнеза е изключително важно при всяко заболяване на млечната жлеза. Трябва да се уточни как е протекъл пубертета, колко бременности, раждания, кърмения, аборти е имала пациентката, нормален ли е менструалния цикъл или има някои особености, дали тя или нейни кръвни родственици имат тумори, изтича ли секрет от гърдата и др.

Оглед

Огледът на млечната жлеза се извършва във фас, профил, право и легнало положение. Оглеждат се формата, големината, положението на жлезата, нейната симетрия, видът на зърната, състоянието на кожата и пигментираната част. Прави се оглед при повдигане и движение на ръцете, оглежда се и състоянието на повърхностната съдова мрежа.

Палпация

Чрез палпация се изследват обстойно и двете млечни жлези, като не се пропуска нито един участък от жлезата. Изследва се състоянието на кожата, нейната подвижност, неравност, наличието или липсата на патологични уплътнения. Палпаторно се изследват и регионалните лимфни възли.

Чрез палпация на млечната жлеза може да се установи:

 • уплътняване на ареолата
 • вдлъбване на кожата около ареолата
 • симптом на „портокаловата кожа“, който се търси чрез обхващане на кожата с двата пръста
 • уплътняване, възел или лобулиране на жлезата.

В женската гърда може да настъпят различни изменения, като атрофия, некроза, фиброзиране и др.

Самоизследване на гърдата чрез палпация

Много често жените откриват заболяванията на гърдите си съвсем случайно. Тъй като профилактиката е много важна, всяка жена трябва да познава метода на самоизследване на гърдите чрез палпация.

Самоизследването на гърдите чрез палпация се осъществява по следния начин:

 • жената ляга с възглавница под лявото рамо и поставя лявата си ръка зад главата. Така гърдата се изпъва по-равномерно върху гръдния кош.
 • с дясната ръка се опипва лявата гърда и се търсят бучки
 • изследва се цялата гърда като пръстите се движат във все по-малки кръгове, докато се стигне до зърното
 • движенията се извършват с придвижване на пръстите на малки разстояния и със силно натискане
 • палпацията се извършва със събрани пръсти и с плоската им част, а не с върховете.

Дясната млечна жлеза се изследва като под дясното рамо се поставя възглавница и дясната ръка е зад главата. С лявата ръка се опипва дясната гърда.

Самоизследването чрез палпация продължава, като започвайки от мишницата, пръстите с бавни движения правят голям кръг около външната страна на гърдата.

Специални методи за изследване на млечната жлеза

Специалните методи за изследване на гърдата, включват:

Безконтрастна мамография

Безконтрастната мамография има висока чувствителност и се използва като основен скринингов метод при жени над 40-45 годишна възраст. Извършва се в две проекции – фас и профил.

Основните цели на мамографското изследване са:

 • откриване на тумори, които не могат да бъдат палпирани
 • разграничаване между доброкачествени и злокачествени процеси
 • уточняване локализацията и разпространението на процеса
 • оценка динамиката на измененията след консервативно лечение.

При различните заболявания образите са различни, например:

 • при мастопатия се виждат дифузно разпространени малки просветлявания по цялата жлеза
 • при фиброаденом – ярки очертания
 • при карцином – сянка с лъчеобразни сраствания към периферията.

Други специални методи на изследване на гърдата са:

 • ултразвуково изследване
 • аспирационна биопсия с последващо цитологично изследване. При съмнение в цитологичния резултат се прави разширена секторна ексцизия с последваща биопсия и изследване на сексхроматина – телца на Бар.
 • галактография – контрастното вещество се въвежда през главния отвор на млечните каналчета в областта на зърното. Това изследване позволява да се определи големината и мястото на тумора, особено на папиломите на млечните канали.
 • лимфография – откриват се лимфни метастази под гръдните мускули, в аксилата, в под- и надключичните пространства и около гръдната кост.
 • ЯМР на гърдата – използва се с профилактична цел при жени с фамилна обремененост за рак на гърдата и с диагностична цел за установяване на точната локализация на тумора и преценка на нуждата от биопсия.


Прочетете за:
Мамография
Видове рак на гърдата
Болести на млечната жлеза