Начало / Заболявания и състояния / Акушерство / Многоплодна бременност

Многоплодна бременност

юни 30, 2013

На латински език: Graviditas multifetalis, Graviditas multiplex
На английски език: Multifetal pregnancy, Multifetal gestation, Multiple pregnancy

Многоплодната бременност представлява бременност, при която има развитие на два или повече ембриона. Тя бива двуплодна, триплодна и т.н., а децата се наричат близнаци.

Епидемиологични данни: Честотата на многоплодната бременност е около 0,4 – 1,6%. Честотата на монозиготните (еднояйчни) близнаци е относително постоянна – около 4 на 1000. По-голяма е честотата на разнояйчните (дизиготни) близнаци.

Етиология: Различни фактори повишават вероятността за многоплодна бременност – предимно за разнояйчните близнаци, тъй като честотата на еднояйчните е сравнително стабилна:
– прилагане на техники за асистирана репродукция – стимулиране на овулацията, трансфер на по-голям брой ембриони в матката;
– по-напреднала възраст на жената;
– по-голям брой предшестващи бременности;
– наследственост;
– раса – най-голяма е честотата на многоплодната бременност при черната раса;
– социално-икономически фактори и др.

Видове многоплодна бременност:

При многоплодната бременност близнаците може да бъдат:
– монозиготи – еднояйчни. В този случай става оплождане на една яйцеклетка.
– дизиготи – разнояйчни. При тях се оплождат различни яйцеклетки.

Ако близнаците са от различен пол, те винаги са разнояйчни.

Разнояйчните близнаци винаги имат отделни амниони, хориони и плаценти. Хорионът е външната обвивка на ембриона и има значение за развитието на плацентата. Амнионът е вътрешната обвивка. Плацентите при дизиготни близнаци може да се слеят, ако имат близко разположени места на прикрепяне.

При еднояйчните близнаци в зависимост от това, в кой момент се разделя зиготата (оплодената яйцеклетка), са възможни следните варианти:

– ранно разделяне на оплодената яйцеклетка (в първите два дена след оплождането) води до развитие на отделни хориони и амниони. Тези еднояйчни близнаци имат отделни плаценти. Такъв вариант се среща в около 20-30% от случаите.

– при разделяне 3-8 дена след оплождането се развиват общ хорион и отделни амниони. Това става в около 70% от случаите.

– при разделяне 9-12 дена след оплождането се формират общи хорион и амнион (в 1-5% от случаите). Тези близнаци имат обща плацента със съдова комуникация между двете циркулации и опасност от развитие на т.нар. трансфузионен синдром при близнаци.

mnogoplodna

– при разделяне след повече от 12 дена след оплождането се развиват сиамски близнаци.

Синдром на изчезналия близнак: Установено е, че многоплодната бременност има по-висока честота рано през бременността. Синдромът на изчезналия близнак се описва при многоплодна бременност с последващо изчезване на един или повече от близнаците. Впоследствие може да не се откриват следи от изчезналия плод, може той да остане в маточната кухина или да се установи дискретна аномалия на плацентата.

Диагноза на многоплодната бременност:

Поставя се с помощта на:
– анамнеза – прилагане на методи на асистирана репродукция, анамнеза за разнояйчни близнаци в рода, и др.
– физикален преглед – матката е с по-големи размери от срока на бременността, жената наддава на тегло по-бързо.
– ехографско изследване – най-надеждният метод. Добре е ехографската диагноза да се постави през първия или началото на втория триместър. Проследява се растежът на близнаците.
– фетална електрокардиография, фетална ехокардиография.
– оглед на плацентите след раждането.

Диференциална диагноза: Прави се с:
– едноплодна бременност – при неправилно определен срок на бременността или при едър плод.
полихидрамнион (повишено количество околоплодна течност).
гроздовидна бременност – това усложнение трябва да се има предвид по време на диагностичния процес в началото на бременността.
– коремни тумори.

Протичнане на бременността:

В началото на многоплодната бременност жената може да няма симптоми или да са налице нормалните признаци на бременността:
– чувствителност в гърдите;
– отпадналост;
– гадене, повръщане.

Други прояви са:
– по-голямо наддаване на тегло;
– по-тежки токсикози на бременността – хиперемезис гравидарум (ексцесивно повръщане), прееклампсия;
– чувство за повече от един движещ се плод;

Родоразрешение: Начинът (естествено раждане или цезарово сечение) и моментът на раждането се определят в зависимост от броя на близнаците, разположението им, срока на бременността и наличието на усложнения.

Усложнения: Многоплодната бременност се определя като високорискова, тъй като може да настъпят редица усложнения:

1. По време на бременността:
1.1. От страна на майката:
– хиперемезис гравидарум;
– хипертония;
– анемия.

1.2. От страна на близнаците:
– трансфузионен синдром при близнаците – при наличие на един хорион и развитие на съдови анастомози. Възможните комуникации са артерия с артерия, артерия с вена и вена с вена. Най-тежкият вариант е при комуникация на артерия с вена. Единият близнак играе роля на донор и кръв от него се влива в кръвообращението на другия близнак – реципиент. Приемащият близнак има повишен кръвен обем, хипертония и е оточен. Сърцето, черният дроб и бъбреците му са уголемени. Донорът е по-малък, анемичен и дехидратиран.
– ограничаване на растежа и по-малка телесна маса при раждането;
– синдром на изчезналия близнак.

1.3. Плацента и пъпна връв:
– предлежаща плацента;
– формиране на съдови анастомози.

2. При раждането:
– преждевременно раждане – при двуплодна бременност раждането настъпва около 37-ма гестационна седмица, при три плода – 33-та гестационна седмица, при четири плода – 28-ма седмица.
– усложнения от неправилно положение и предлежание на единия или и двата плода;
– преждевременно отлепване на плацентата;
– изпадане (пролапс) на пъпна връв;
– заклещване (колизия) на близнаците;
– удължаване на раждането;
– увреждане на втория близнак при приложение на анестезия и забавяне на раждането му;
– по-честа нужда от акушерски интервенции, цезарово сечение;
– кръвотечения;
атония на матката.

Автор: д-р А. Високалийска