Сифилис – Третичен сифилис

ян. 4, 2015

Сифилис – етиология, патогенеза, класификация

Третичният сифилис засяга всички органи и системи. Развива се между 3 и 5 години след заразяването при болни с нелекуван сифилис. Описани са случаи на възникване на третичен сифилис дори 30 години след заразяването. Възникването се дължи на липса на лечение или на недобре проведено лечение, особено при опити за самолечение.

Появата на третичния сифилис не е неизбежна. Възникването му зависи от състоянието на защитните сили на организма и от наличието на придружаващи заболявания – хронични и злокачествени заболявания, остри и хронични отравяния (включително професионални болести), алкохолизъм, наркомания, които повишават вероятността от възникване на третичен сифилис.

Какви са симптомите при третичен сифилис?

Пораженията при третичен сифилис се дължат на инфекциозно-алергична грануломатозна реакция към бледите спирохети в различните органи и системи.

Кожните лезии могат да възникнат във всички кожни участъци. Развитието им е бавно, без островъзпалителни прояви, а при разпадането им остават цикатрикси. Поддават се добре на лечение.

Различават се следните кожни лезии:

  • Syphilis tertiaria maculosa – еритемни петна с големина от 10 – 15 cm.
  • Syphilis tertiaria nodularis – медночервени възелчета с размери от просено до грахово зърно. Разязвяват се и оставят цикатрикс при зарастване.
  • Syphilis tertiaria gummosa – гумите представляват субепидермално разположени големи възли, покрити с нормална или кафеникава кожа. Централната им част се размеква и образува фистули, отделящи гнойно-кръвениста течност, наподобяваща арабска гума (оттам идва и названието им). Оформя се язва, като след епителизацията на мястото на язвата остава леко хлътнал цикатрикс. При разпада на гумите в устната и носната кухина остават трайни дефекти.

Третичният сифилис може да засегне всички вътрешни органи и системи:

  • Сърдечно-съдови прояви: аортна аневризма, мезаортит, аортна инсуфициенция, стеноза на коронарните артерии, миокардит.
  • Опорно-двигателен апарат: развиват се гуми, язви и склероза в мускулите, в костите и ставите.
  • Черен дроб – развива се интерстициално възпаление.
  • Стомах – гумозни изменения.
  • Бял дроб – гуми, фиброза.

Автор: д-р Т. Господинов

Прочетете за:
Първичен сифилис
Вторичен сифилис