Начало / Актуални теми / Лимфоидни органи – осигуряват имунната защита

Лимфоидни органи – осигуряват имунната защита

мар. 20, 2018

Лимфоидни органи

Лимфоидните органи осигуряват имунната защита на организма на човека. В тях се извэршва образуването, пролиферацията и диференциацията на лимфоцитите.

Лимфоидните органи защитават тялото ви от болести чрез неутрализиране на микроорганизми (бактерии, вируси, гъби) и токсини. Също така помагат за унищожаването на стари, увредени и атипични кръвни клетки, както и на чужди частици.

Лимфоидните органи биват първични и вторични. Към първичните лимфоидни органи се отнасят костния мозък и тимуса. В тях се извършва образуването и узряването на лимфоцитите, като за това не е необходимо наличието на антиген. Към вторичните лимфоидни органи се отнасят: лимфните възли, слезката, сливиците, мукозо-асоциираната лимфоидна тъкан. В тях се извършва антиген-стимулираното размножаване и узряване на лимфоцитите.

Ето кои са главните лимфоидни органи:

Тимус

Тимусът има основна роля в имунната защита на организма и то главно в клетъчния имунитет чрез т. нар. Т-лимфоцити (тимусзависими).

Тимусът се разполага между двата бели дроба, пред сърцето и големите кръвоносни съдове. Размерите му са най-големи през пубертета, когато достига тегло 25 – 50 г. След това той търпи обратно развитие, като постепенно намалява неговата големина, а лимфоидната му тъкан се замества от мастна и съединителна тъкан.

Тимусната жлеза се състои от два симетрични дяла. Всеки дял се подразделя на множество делчета (лобули). Делчетата има централна част – медула и периферна част – кора. Кората на тимусните делчета е изградена от лимфоидна тъкан с изобилие от лимфоцити, докато в медулата лимфоцитите са по-малко.

През целия живот на човека в тимуса се образуват Т-лимфоцити от стволови клетки на костния мозък, които през вътреутробния период по кръвен път са достигнали тимуса. През стената на посткапилярните венули Т-лимфоцитите проникват в кръвта и достигат до периферните лимфоидни органи – лимфните възли и слезката.

Тимусът има и ендокренна функция. Той произвежда субстанциите тимин и тимозин, които стимулират пролиферацията и диференциацията на Т-лимфоцитите.

Костен мозък

От стволовите клетки в костния мозък се образуват всички кръвни клетки – еритроцити, левкоцити (гранулоцити, моноцити, лимфоцити), тромбоцити. Костният мозък е хемопоетичен орган, но тъй като в него се образуват лимфоцитите може да се счита за част от лимфоидните органи.

Лимфни възли

Лимфните възли са малки структури с бобовидна форма. Дължината им обикновено е около 1 см. Те се разполагат по хода на лимфните съдове, като най-често се намират на групи или в редици. Например групи от лимфни възли се откриват в областта на:

 • шията – цервикални лимфни възли
 • подмишниците – аксиларни лимфни възли
 • слабинната област – ингвинални лимфни възли
 • между двата бели дроба – медиастинални лимфни възли
 • корема – абдоминални лимфни възли.

Лимфният възел се състои от кортикална и медуларна част. Кортикалната част е представена от лимфоидна тъкан, която образува лимфни фоликули, съдържащи много В-лимфоцити и макрофаги. Под лимфните фоликули се намира преходна зона или корово плато. Тази зона съдържа Т-лимфоцити и се нарича още тимус-зависима зона. Медуларната част се състои от лимфоидна тъкан, организирана в повлекла, съставени от В-лимфоцити.

Лимфните възли филтрират лимфата, която преминава през тях. Те задържат чужди антигени (бактерии, вируси, гъби), при което лимфоцитите се активират. В-лимфоцитите се превръщат в плазматични клетки, произвеждащи антитела. Активираните Т-лимфоцити се превръщат в Т-хелпери или Т-килъри.

Слезка

Слезката наподобява гигантски лимфен възел. Разполага се в лявото подребрие. Слезката е изградена от фиброзен скелет и мека материя, наречена пулпа – бяла и червена. Бялата пулпа се състои от Малпигиеви телца, наподобяващи лимфните фоликули в лимфните възли. Съдържа Т- и В-лимфоцити, които се активират под влияние на антигени, пристигнали с кръвта. Червената пулпа се състои от венозни синуси.

Слезката изпълнява следните функции:

 • лимфапоеза – произвежда лимфоцити
 • еритропоеза – до петия месец от вътреутробното развитие в слезката се произвеждат еритроцити
 • филтрираща функция – в слезката се отстраняват остарели и анормални еритроцити, тромбоцити и бели кръвни клетки, както и микроорганизми и чужди частици.
 • резервоарна функция – при нужда слезката може да освободи около 100 мл кръв в кръвообращението.

Сливици (тонзили)

Във фаринкса се намира т.нар. лимфоиден гърлен пръстен на Валдайер. Той е съставен от двете небни тонзили, назофарингеалната тонзила (третата сливица), лингвалната тонзила, тубарните тонзили. Лимфоидната тъкан на сливиците е богата на лимфоцити, които предпазват организма от антигени, навлизащи чрез въздуха или храната.

Мукозо-асоциирана лимфоидна тъкан (MALT)

Мукозо-асоциираната лимфоидна тъкан представлява некапсулирана лимфоидна тъкан, разположена в подлигавичните пространства на дихателните пътища, чревния тракт. В зависимост от локализацията се различават:

 • назално-асоциирана лимфоидна тъкан (NALT)
 • бронхо-асоциирана лимфоидна тъкан (BALT)
 • чревно-асоциирана лимфоидна тъкан (GALT) – включва Пайеровите плаки в червата.

Богатата на В- и Т-лимфоцити мукозо-асоциирана лимфоидна тъкан има бариерна функция. Тя ограничава достъпа на чужди антигени през лигавиците на дихателната и храносмилателната система.

Прочетете за:
Спленомегалия (увеличена слезка)
Увеличени лимфни възли
Увеличена трета сливица

Последни публикации