Начало / Актуални теми / Повишени еозинофили в кръвта – еозинофилия

Повишени еозинофили в кръвта – еозинофилия

мар. 12, 2018

еозинофили - еозинофилия

Еозинофилия се нарича състоянието, при което броят на еозинофилните гранулоцити в периферната кръв е повишен. Най-често еозинофилия се наблюдава при алергични и паразитни заболявания.

Еозинофилните гранулоцити съставляват 2 до 4 % от общия брой на белите кръвни клетки (левкоцитите).

Левкоцитите включват две големи групи клетки: гранулоцити (неутрофилни, еозинофилни, базофилни) и агранулоцити (моноцити и лимфоцити).

Еозинофилните гранулоцити се образуват в костния мозък, като произхождат от миелоидната стволова клетка. След като се образуват в костния мозък, те попадат в кръвта и се пренасят до различни тъкани.

Еозинофилите са с размери от 12 до 17 µm. Те са малко по-големи от неутрофилите и по-малки от базофилите. Ядрото им се състои от две делчета, свързани чрез тънко мостче. Цитоплазмените им гранули са големи и се оцветяват с кисели багрила в червено.

Еозинофилите фагоцитират и унищожават микроорганизми или чужди частици чрез редица ензими. Привличат се към чуждия агент от вещества, отделени от мастоцитите и лимфоцитите.

Еозинофилите секретират редица цитокини, протеини и участват в алергични реакции.

Референтните стойности на еозинофилите в кръвта са 0.02 – 0.04 х109/l.

Различават се следните видове еозинофилия според причината за възникването й:

Първична еозинофилия:

 • Идиопатична – идиопатичен хипереозинофилен синдром – установяват се много високи нива на еозинофили в кръвта, но причината е неизвестна.
 • Наследствена еозинофилия

Среща се рядко, унаследява се по автозомно-доминантен път. Еозинофилите в кръвта са повишени, но клинични симптоми могат да липсват.

 • Клонална – дължи се на малигнена пролиферация на еозинофили от миелоидната стволова клетка.

Наблюдава се при остра миелоидна левкемия (AML) – вариант М4Ео – миеломоноцитна левкемия с еозинофилия. Също при миелодиспластичен синдром (MDS), хронична миелоидна левкемия, полицитемия вера.

Вторична еозинофилия – възниква при друго основно заболяване

Алергични заболявания

 • бронхиална астма
 • атопичен дерматит
 • алергичен ринит
 • уртикария.

Инфекциозни заболявания

 • паразитни инфекции – трихинелоза, ехинококоза (кучешка тения), аскаридоза (детски глист), филариоза, шистозомиаза, ламблиоза, амебиаза, стронгилоидоза
 • гъбични инфекции – хистоплазмоза, кокцидиоидомикоза
 • вирусни инфекции – HIV
 • бактериални инфекции – бруцелоза.

Ракови заболявания

 • карцином на белия дроб, яйчниците
 • болест на Ходжкин, Неходжкинов лимфом.

Болести на съединителната тъкан (колагенози)

 • еозинофилна грануломатоза с полиангиит (синдром на Churg Strauss)
 • ревматоиден артрит, дерматомиозит, полиартериитис нодоза.

Кожни заболявания

 • пемфигус
 • херпетиформен дерматит.

Страничен ефект от някои медикаменти

 • антибиотици (пеницилини, цефалоспорини)
 • нестероидни противовъзпалителни средства (НПВС)
 • антиепилептични средства (фенитоин, карбамазепин)
 • антихипертензивни средства (АСЕ инхибитори, бета-блокери, хидрохлортиазид)
 • антималарийни средства.

Други заболявания

 • възпалителни заболявания на дебелото черво – болест на Крон, улцерозен колит
 • имунодефицитни синдроми
 • болест на Адисон
 • хронична еозинофилна пневмония
 • синдром на Льофлер.

Клиничните симптоми при еозинофилия зависят от основното заболяване. Еозинофилията се доказва чрез изследване на кръвта – ДКК (диференциална кръвна картина) и установяване на повишен брой еозинофили. В зависимост от клиничните симптоми се назначават изследвания за установяване на причината за еозинофилията. Провежда се лечение на заболяването, предизвикало повишаването на еозинофилите.

Прочетете за:
Понижени еозинофили

Последни публикации