Начало / Актуални теми / Портална хипертония – какви са причините?

Портална хипертония – какви са причините?

авг. 29, 2018

портална хипертония

Портална хипертония е налице при повишаване на налягането в системата на порталната вена над 12 mmHg. Нормално налягането в системата на vena portae се колебае между 7 и 12 mmHg.

Стволът на порталната вена се образува от сливането на три големи нечифтни вени – горната и долна мезентериални вени и лиеналната вена, която излиза от слезката. В порталната вена се вливат и редица малки притоци.  В областта на porta hepatis порталната вена се разделя на два клона, които навлизат в черния дроб и се разклоняват на все по-малки клончета, които дават синусоидите на чернодробното делче.

Основната функция на системата на вена порте е да събира кръвта от стомаха, тънкото черво, дебелото черво, горния отдел на правото черво, от слезката и задстомашната жлеза. По този начин в черния дроб се внасят резорбираните в червата хранителни вещества, продукти от разрушените в слезката червени кръвни клетки, инсулин и глюкагон, произведени в панкреаса.

Какви са причините за портална хипертония?

При редица болестни състояния може да се повиши налягането в порталната вена, да се затрудни движението на кръвта и да се стигне до блокиране на кръвния ток.

В зависимост от това кой участък от порталната система е засегнат причините за портална хипертония се разделят на:

Прехепатални причини (прехепатален блок) – засегнат е участък преди вливането на порталната вена в черния дроб

 • атрезия или хипоплазия на порталната вена
 • тромбоза на порталната вена или на лиеналната вена – например при полицитемия вера, при прием на съдържащи естроген контрацептиви.
 • компресия на vena portae от тумори, кисти на панкреаса, увеличени лимфни възли
 • различни артерио венозни фистули (например между аортата и вена порте, между чернодробната артерия и вена порте) – т.нар. хиперкинетична портална хипертензия.

Интрахепатални причини (интрахипатален блок) – засегнати са вътречернодробните съдове.
Интрахепаталният блок може да бъде:

Пресинусоидален блок: 

 • тромбоза на порталните венозни разклонения
 • бактериален холангит с перипортална възпалителна реакция
 • метастази в перипорталното пространство
 • саркоидоза
 • конгенитална фиброза
 • шистозомиаза
 • болест на Ходжкин
 • болест на Уилсън – Коновалов
 • вродена чернодробна фиброза
 • токсично индуцирана перипортална фиброза – например от цитостатици.

Синусоидален блок – настъпва при притискане на синусоидите

Наблюдава се при отлагане на субстанции в черния дроб, образуване на нодули, натрупване на колагенни влакна.

Постсинусоидален блок

 • цироза на черния дроб – това е най-честата причина за портална хипертония (над 80 %). При цироза на черния дроб настъпва некроза на чернодробните клетки, разрастване на съединителна тъкан и образуване на регенеративни възли, които притискат синусоидите и централните вени, при което се повишава налягането в тях.
 • тумори на черния дроб
 • вирусен хипатит
 • алкохолен хепатит
 • амилоидоза на черния дроб
 • чернодробна поликистоза.

Постхепатални причини (постхепатален блок) – засегнатия участък е във венозните съдове след черния дроб

 • тромбоза на чернодробните вени – синдром на Budd – Chiari
 • вродена малформация на чернодробните вени, на долната куха вена (vena cava inferior)
 • констриктивен перикардит
 • десностранна сърдечна недостатъчност.

Прочетете за:
Анатомия на черния дроб
Карцином на черния дроб
Какви са причините за цироза на черния дроб