Начало / Актуални теми / Статини – понижават холестерола

Статини – понижават холестерола

ян. 24, 2022

статини

Статините са група медикаменти, които потискат синтеза на холестерола и липопротеините. Наричат се още инхибитори на ензима 3-хидрокси-3-метилглутарил коензим А-редуктаза (HMG-CoA-редуктаза). Като блокират този ензим в чернодробните клетки, статините намаляват нивата на общия холестерол и LDL (“лошия холестерол“) в кръвта. Понижават серумните нива на триглицеридите и повишават тези на HDL („добрия холестерол“).

Статините стимулират редуцирането на атероматозните плаки и намаляват склонността им към разкъсване. Намаляват значително риска от образуване на тромби и от ангинозни пристъпи при болни с исхемична болест на сърцето.

Представители на статините (инхибитори на HMG-CoA-редуктазата):

 • Аторвастатин (Atorvastatin): Амикор (Amicor), Арагил (Aragil), Атордапин (Atordapin), Аторджен (Atorgen), Аторис (Atoris), Аторвин (Atorvin), Аторвистат К (Atorvistat K), Аванор (Avanor), Калипра (Calipra), Флодил (Flodil), Сортис (Sortis), Торвакард Зентива (Torvacard Zentiva), Торвазин (Torvazin)
 • Флувастатин (Fluvastatin): Флувастатин Акорд (Fluvastatin Accord), Лескол XL (Lescol XL), Лувинста (Luvinsta)
 • Ловастатин (Lovastatin): Холетар (Holetar), Медостатин (Medostatin)
 • Правастатин (Pravastatin): Правастатин Софарма (Pravastatin Sopharma)
 • Розувастатин (Rosuvastatin): Атеростат (Aterostad), Крестор (Crestor), Езехрон Дуо (Ezehron Duo), Неоросо (Neoroso), Ромазик (Romazic), Ропуидо (Ropuido), Розистат (Rosistat), Роста (Rossta), Росукард (Rosucard), Росукард Комби (Rosucard Combi), Розулип (Rosulip), Розулип плюс (Rosulip plus), Розувастатин КРКА (Rosuvastatin KRKA), Розувастатин Майлан (Rosuvastatin Mylan), Розувастатин Тева (Rosuvastatin Teva), Розувистат (Rosuvistat), Розвера (Roswera), Роваста (Rovasta), Роксипер (Roxiper), Розор (Rozor), Русокон (Rusocon), Сузастор (Suzastor), Тинтарос (Tintaros), Тинтарос АМ (Tintaros AM), Тинтарос Плюс (Tintaros Plus), Ултравас (Ultravas), Возустат (Vosustat), Заранта (Zaranta)
 • Симвастатин (Simvastatin): Акталипид (Actalipid), Холеста (Hollesta), Неосимва (Neosimva), Симвакор (Simvacor), Симвастатин Акорд (Simvastatin Accord), Симвастатин Генерикон (Simvastatin Genericon), Симвастатин АЛ (Simvastatin AL), Вазилип (Vasilip), Зокор (Zocor), Зокор Форте (Zocor Forte)

Статините се приемат под формата на таблетки или капсули. Най-често се прилагат в еднократна доза вечер, тъй като синтеза на холестерол у човека се повишава нощем. По-рядко се приемат два пъти дневно – сутрин и вечер.

Терапевтичен ефект се наблюдава след двуседмичeн прием, а максимален ефект се развива след 4-5 седмици.

Показания за приложение на статини

Статините се използват за лечение на:

 • първична хиперхолестеролемия (тип IIa)
 • смесена дислипидемия – хиперхолестеролемия, придружена от хипертриглицеридемия (тип IIb).

Какви странични ефекти могат да причинят статините?

При прилагане на статини във високи дози могат да възникнат някои нежелани реакции.

По-често срещани странични ефекти са:

 • главоболие
 • замаяност
 • отпадналост
 • безсъние
 • стомашно-чревни смущения – гадене, повръщане, метеоризъм, флатуленция, запек, диария, коремни болки
 • кожни обриви.

Редки нежелани реакции са:

 • ставни болки
 • хепатит
 • панкреатит
 • захарен диабет тип 2
 • сексуални проблеми – понижено либидо, еректилна дисфункция.

Сериозни странични ефекти на статините са:

 • миозит – възпаление на мускулите. Рискът от увреждане на мускулите се увеличава при прием на комбинация от статин и фибрат (друго лекарство за понижаване на холестерола).
 • рабдомиолиза – тежко увреждане на скелетните мускули. В кръвта попадат мускулни компоненти, включително миоглобин, креатин киназа, алдолаза, електролити и др. Бъбреците, опитвайки се да ги елиминират може да се увредят. В тежките случаи се стига до бъбречна недостатъчност.
 • загуба на памет.

Лекарствени взаимодействия

При едновременно приложение с циклоспорин, дигоксин, варфарин, никотинова киселина, фибрати и други лекарства, представляващи инхибитори на CYP450 3A4, се повишават плазмените нива на статините и нараства риска от нежелани реакции – миалгия, миозит, рабдомиолиза или остра бъбречна недостатъчност.

Противопоказания за приложение на статини

Статини не се прилагат в следните случаи:

 • свръхчувствителност към препарата
 • чернодробна недостатъчност
 • бременност, лактация
 • миопатия или значително повишени серумни нива на креатинфосфокиназата.

Прочетете за:
Холестерл
Липиден профил