Начало / Анатомия / Орган на зрението – око (oculus) / Предна и задна очни камера

Предна и задна очни камера

апр. 5, 2016

Очната ябълка притежава три обвивки и очно съдържимо, което включва предна и задна очна камера, леща и стъкловидно тяло. Очните камери са изпълнени с течност пространства, които имат следното анатомично разположение:

  • Предна очна камера – локализирана зад роговицата и пред ириса и лещата.
  • Задна очна камера – зад ириса и пред лещата, граничи навън с цилиарните израстъци, а назад – със стъкловидното тяло.

Предната и задната очна камера комуницират помежду си посредством зеничния отвор.

Очните камери имат  следните специфични характеристики:

Предната очна камера е с дълбочина от 2,5 до 3,5 мм. Найдълбока е в централната си част. Дълбочина под 2,5 мм на предната очна камера крие риск от закритоъгълна глаукома.
Задната очна камера е с малък обем. През нея преминават Циновите влакна, които се залавят от двете страни на лещата.

Циновите връзки са част от т.нар. цилиарно (ресничесто) тяло (corpus ciliare). Цилиарното тяло се разполага между ириса и хориоидеята. Има две части – задна плоска част (pars plana) и предна ресничеста част (corona ciliaris). От предната част започват множество цилиарни израстъци заедно с Циновите връзки.

Съдържимо на очните камери:

Двете очни камери са изпълнени с вътреочна течност (humor aquosus). Камерната течност се образува посредством активен транспорт и дифузия през капилярите на цилиарните израстъци. Тя се излива в задната очна камера и през зеницата преминава в предната очна камера.

Камерната течност е безцветна, прозрачна, с обем около 300 мм3. Тя осъществява непрекъснат транспорт на йони и електролити. Подложена е на постоянен обмен, като за 1 минута се подменят около 2 мм3 течност. Оттичането на камерната течност става през иридокорнейния ъгъл, оттам през трабекуларния апарат и Шлемовия канал до венозните съдове на склерата и цилиарното тяло.

Вътреочната течност има следния биохимичен състав:

  • 20 – 30 пъти пониска е концентрацията на белтък в сравнение с кръвната плазма
  • съдържанието на албумини е повисоко от това на гамаглобулините
  • концентрацията на аскорбинова киселина е 20 пъти повисока от тази в кръвната плазма
  • откриват се малки количества неелектролитни вещества и глюкоза.

Функции на камерната течност:

  • част е от оптичната система на окото – има показател на пречупване 1,33
  • поддържа вътреочното налягане в нормални граници (16 – 23 mmHg)
  • осигурява изхранване на безсъдовите очни структури – леща, стъкловидно тяло, роговица
  • реализира транспорт на веществата чрез обменна дифузия и извежда от окото крайните метаболитни продукти.

Автор: д-р Д. Илев