Скоростта на утаяване на еритроцитите е неспецифичен скринингов тест при редица заболявания.

Референтни стойности след 1-ия час в mm:

мъже до 50 г.:      до 11 mm/h             жени до 50 г.:     до 12 mm/h
мъже над 50 г.:    до 15 mm/h              жени над 50 г.:  до 20 mm/h

Ускорена СУЕ се установява при:

– инфекциозни и неинфекциозни възпалителни заболявания;
– тумори;
– автоимунни заболявания;
– нефрозен синдром;
– кръвни заболявания: тежки анемии, левкемии, плазмоцитом;
– бъбречни, чернодробни заболявания;
Физиологично ускорена СУЕ се наблюдава при бременни жени от третия месец на бременността до втората седмица след раждането поради повишеното ниво на фибриногена.

Подчертано ниски стойности на СУЕ се наблюдават при:

полицитемия вера;
– сърповидноклетъчна анемия.

Прочетете за:
СУЕ – изследване при възпалителни заболявания
Високо СУЕ