Начало / Лабораторни изследвания / Въглехидратна обмяна / Перорален глюкозотолерантен тест (ГТТ)

Перорален глюкозотолерантен тест (ГТТ)

юни 7, 2013

Пероралният глюкозотолерантен тест (ГТТ) е основен тест за установяване на нарушен глюкозен толеранс и за диагностицирането на захарен диабет.

Показания за изследване:

1. Лица над 45-годишна възраст, показвали вече нарушен глюкозен толеранс или с регистрирани хипергликемии в миналото, при стрес, миокарден инфаркт, мозъчен инсулт.
2. При лица с гранично увеличена концентрация на глюкозата в кръвта след изследване на гладно или постпрандиално.
3. При лица с риск от захарен диабет – с високостепенно затлъстяване, патология на бременността, при родственици на диабетици.
4. При пациенти с неизяснена ретинопатия, нефропатия или невропатия.
5. Оценка на постпрандиалната хипогликемия (обикновено удължена до 5-6 h в тези случаи), което изисква изследването на кръвната захар да продължи до 5 h.
6. Скрининг за гестационен диабет при бременни.

Не е необходимо провеждане на пероралния глкюкозотолерантен тест при:

1. концентрация на глюкозата над 7,0 mmol/l във взета на гладно кръв;
2. повишена глюкозна концентрация над 11,1 mmol/l  в кръв взета два часа след нахранване (постпрандиален тест). При такива случаи натоварването с глюкоза дори може да бъде опасно за пациенти с начална кетоацидоза;
3. синдром на малабсорбция;
4. пациенти, оперирани по Билрот-II
5. болни с изразена сърдечносъдова слабост;
6. пациенти прекарали скорошна операция, трав­ма или друго заболяване, тъй като се намалява индивидуално глюкозния толеранс.

Подготовка на пациента:

Подготовка на пациента включва спаз­ването на следните изисквания:
1. Една седмица преди провеждане на теста трябва да се прекрати приема на: перорални контрацептиви, естрогени, тиазидни диуретици, кортизол, α-метилдопа, слабителни медикаменти, транквилизатори, барбитурати, салицилати, фенилбутазон и др.
2. При жени мензисът да е приключил най-малко преди 3 дни.
3. Пациентът да не е фебрилен.
4. Пациентът да не е с хипокалиемия или хипомагнезиемия.
5. Три дни преди теста да не се ограничават въглехидратите, тъй като това води до намален толеранс към глюкозата. Диетата тряб­ва да включва 200-250 g въглехидрати дневно. Много богата на въглехидрати диета преди теста води до ниска въглехидратна крива (повишен толеранс към глюкозата).
6. По време на теста  пациентът трябва да пази физически и емоционаален покой, да не пуши, да не приема допълнително храна.

Биологичен материал: Капилярна кръв (серум или плазма). Венозната кръв не е подходяща, тъй като е възможно получаване на по-ниски стойности в сравнение с капилярната (2,0-3,0mmol/l).

Провеждане:
– тестът се провежда винаги сутрин на гладно, след 10-12 часа нощен покой и гладуване;
– провежда се в седнало положение (в легнало – се забавя изпразването на стомаха);
–  пациентът получава 75 g глюкоза (при деца – 1,75 g на 1 kg телесна маса), разтворена в 300 ml вода. За по-лесно приемане се капват няколко капки лимонов сок. Изпива се в продължение на 5 min;
– проследява се нивото на кръвната захар преди приема на глюкоза и на 1-я и 2-я час след приема на глюкоза.

Референтни граници:

ОГТТ, кръвна захарНормален mmol/lНарушен  mmol/lПатологичен  mmol/l
на гладнодо 5,555,6-7,0над 7,0
60 minдо 8,9до 10,9над 11,0
120 minдо 7,87,8-11,1над 11,1

Най-голямо   диагносточно   значение   имат   кръвнозахарните стойности на гладно и 2h  след обременяването.

Намален или патологично нарушен ГТТ се установява при:
– захарен диабет;
– язва на дванадесетопръстника;
– хронични чернодробни заболявания;
хипотиреоидизъм;
– хипокалиемия и хипомагнезиемия.

Лекарствена интерференция: Пероралните контрацептиви водят до намален ГТТ. Други медикаменти „нормализират“ ГТТ: инхибитори на моноаминооксидазата, бигбанидинови препарати, резерпин и др. При инсулином, карцином и хиперплазия на панкреаса, стойностите в кръвта остават ниски („плоска крива след натоварване с глюкоза“).

Перорален глюкозотолерантен тест при бременни

Показания за изследване: при съмнение за гестационен диабет – след установяване на глюкозурия (особено в първата половина на бременността), при фамилна обремененост и при наднормено тегло.

Провеждане: Провежда се между 24 и 28 гестационна седмица. Сутринта между 7 и 8 часа се взема кръв за изследване на глюкозата на гладно. При стойност над 6,7 mmol/l тестът не се провежда. При по-ниска стойност от 6,7 mmol/l пациентката изпива 50 g глюкоза, разтворена в 300 ml вода с няколко капки лимонов сок. След това се  взема кръв за изследване на глюкозата на 60-та  и 120-та min.

Референтни граници:
на гладно – до 5,55 mmol/l
на 60 min – до 8,88 mmol/l
на 120 min –до 7,22 mmol/l
Гестационен диабет се приема, когато най-малко две от стойностите са извън референтната област. Ако глюкозният толеранс не е променен, но съмненията за диабет остават, ГТТ се повтаря през седмия месец на бременността.