окципитален

юли 11, 2013

Окципитален – тилен, отнасящ се за тилната област. Например:

  • тилна кост (os occipitale) – намира се в задно-долната част на черепа, като участва в изграждането на черепната основа и на черепния покрив. Състои се от 4 части: основна част, две странични части и тилна люспа. Тези части заграждат големия тилен отвор (foramen occipital magnum), който свързва черепната кухина с гръбначния канал.
  • окципитални (тилни) мозъчни дялове – крайният мозък (telencephalon) е най-голямата част на главния мозък. Състои се от две полукълба (хемисфери), които са разделени една от друга чрез надлъжна цепка. Всяка хемисфера се разделя от дълбоки бразди на следните дялове: челен, теменен, тилен (lobus occipitalis), слепоочен, остров и лимбичен дял. В тилните дялове на двете полукълба се намират 17, 18 и 19 Бродманови полета, които са свързани със зрението.
  • окципитална невралгия – характеризира се със силна болка в тилната област, дължаща се на увреждане на окципиталните нерви.

на латински език: occipitalis.
на английски език: occipital.