Начало / Актуални теми / Тумори на костите – видове

Тумори на костите – видове

окт. 27, 2017

тумори-на-костите

Туморите на костите биват доброкачествени, злокачествени и метастатични. Причината за възникването на костни тумори е неизвестна. Приема се, че роля имат генетични фактори и фактори на външната среда.

Какви видове тумори на костите има?

В зависимост от клетките, от които произхождат туморите се различават:

  • тумори, произхождащи от костообразуващата тъкан (остеогенни тумори) – остеом, остеоид остеом, остеосарком
  • тумори, произхождащи от хрущялната тъкан (хондрогенни тумори) – хондром, хондробластом, хондросарком
  • тумори, произхождащи от съединителната тъкан – фибром, фибросарком и др.

Ето някои доброкачествени и злокачествени тумори на костите:

Остеом

Остеомът е доброкачествен костен тумор, който възниква в детска възраст и има много бавен растеж. Засяга главно плоските кости на черепа. Може да се опипа като твърдо, овално възвишение на костта с малки размери. В повечето случаи остеомът не причинява оплаквания и не се налага лечение.

Остеомът под нокътя на палеца на крака обаче предизвиква болка и деформация на нокътя и се провежда оперативно лечение.

Хондром (енхондром)

Енхондромът е един от най-честите доброкачествени костни тумори. Състои се от зародишни хрущялни клетки. Най-често засяга късите тръбести кости на ръката и ходилото, но може да засегне и други кости, като например бедрената кост, раменната кост или тибията. Среща се във всички възрасти. Дълго време липсват симптоми. Постепенно се формира вретеновидна подутина, могат да възникнат и патологични фрактури. Провежда се оперативно лечение на енхондромите.

Остеоид остеом

Остеоид остеомът е доброкачествен костен тумор, който най-често засяга бедрената кост и тибията. Обикновено боледуват млади хора между 20 и 30 годишна възраст. Характерен признак на заболяването е появата на болка, която се засилва нощем. Болката се успокоява от аспирин или аналгин. Ограничават се движенията в съседните стави. Лечението на остеоид остеома е оперативно.

Остеосарком

Остеосаркомът е най-честият злокачествен тумор на костите. Обикновено възниква във възрастта между 10 и 25 години. Остеосаркомът се локализира най-често в бедрената кост, раменната кост, тибията (голям пищял). Симптомите при остеосарком зависят от неговата локализация. Характерни са появата на болка и подутина. Кожата над тумора е опъната и затоплена, може да има накуцване ако е засегнат долния крайник.

Хондросарком

Хондросаркомът може да бъде първичен (възниква първо в костта) и вторичен (развива се от предшестващ хрущялен тумор, например енхондром). Първичният хондросарком има бърз растеж, докато вторичният се развива бавно и възниква след 35 годишна възраст. Най-често хондросаркомът се локализира в долната част на бедрената кост и в горната част на раменната кост.

Първият симптом при хондросарком е болката, която се засилва през нощта. Туморът прораства извън костта и се появява болезнена подутина. Лечението е оперативно.

Сарком на Юинг

Саркомът на Юинг произхожда от опорната тъкан на костния мозък. Среща се по-често при момчета в детска и юношеска възраст. Най-често засяга дългите кости на ръцете и краката, ребрата, таза.

Клиничната картина при сарком на Юинг наподобява тази при остеомиелит. Има повишена температура, болка и подутина в засегнатата област, кожата е зачервена и оточна.

Провежда се комбинирано лечение от химиотерапия, лъчелечение и оперативно лечение.

Метастатични костни тумори

Метастазите в костите са най-честите злокачествени костни тумори. Много тумори, развиващи се в други органи дават метастази в костите по кръвен път, лимфен път или чрез инфилтрация по съседство. Често първият признак за наличие на метастази в костите е появата на патологична фрактура.

Туморите, които най-често метастазират в костите са: рак на млечната жлеза, рак на простатата, карцином на белия дроб, хипернефром на бъбрека, рак на щитовидната жлеза и др.

Прочетете за:
Симптоми на рак на костите
Биопсия на кост
Болка в костите