Начало / Актуални теми / Причини за инсулт

Причини за инсулт

авг. 14, 2023

причини за инсулт

Кои са главните причини за инсулт?

В зависимост от механизма на възникване се различават два основни вида инсулт: исхемичен инсулт и хеморагичен инсулт.

Исхемичен мозъчен инсулт възниква при запушване на мозъчна артерия и прекъсване на кръвоснабдяването на съответната мозъчна зона, при което настъпва исхемия и инфаркт.

Хеморагичен мозъчен инсулт възниква при кръвоизлив в черепната кухина.

Причини за исхемичен инсулт

Исхемичните инсулти са най-честият тип инсулт. Възникват поради:

 • тромбоза на мозъчни артерии

Наличието на атеросклеротични плаки в мозъчните артерии е най-честата причина за тромбоза. Нарастването на плаките води до стесняване на лумена на съда. При разязвяване на плаките се формира тромб, който нараства и довежда до пълно запушване на артериалния лумен.

Освен атеросклерозата, други заболявания, при които може да се образува тромб в мозъчните артерии са: дисекация на сънните или вертебрални артерии, васкулити (артериит на Такаясу, темпорален артериит, нодозен полиартериит, грануломатоза на Вегенер, лупусен васкулит), хематологични заболявания( полицитемия вера, есенциална тромбоцитоза), хиперхомоцистеинемия, фибромускулна дисплазия и др.

Липохиалинозата е честа причина за стеноза на малките мозъчни съдове и развитие на лакунарни инфаркти.

 • емболизация на мозъчни артерии

Касае се за внезапно запушване на мозъчна артерия от ембол, който се пренася с кръвния ток. Най-честият източник на емболи е сърцето, но може да произхождат и от големи артерии с разязвени атеросклеротични плаки.

Източници на емболии са редица сърдечно-съдови заболявания, например: предсърдно мъждене, ревматична митрална стеноза, пролапс на митралната клапа, инфекциозен ендокардит, изкуствени клапи, пресен миокарден инфаркт, дилатативна кардиомиопатия,  миксом на сърцето, персистиращ форамен овале и др.

 • хипоперфузия на мозъка (намалено кръвоснабдяване на мозъка)

Кръвоснабдяването на мозъка се нарушава при хиповолемия – състояние, при което обема на циркулиращата кръв е намален. Причини за хиповолемични нарушения на мозъчното кръвоснабдяване са: сърдечно-съдова недостатъчност с намален минутен сърдечен обем, миокарден инфаркт, пълен атрио-вентрикуларен блок със синдром на Adams-Stokes, остра кръвозагуба, тежка дехидратация и др.

Причини за хеморагичен инсулт

Хеморагичните мозъчни инсулти са само около 10-20 % от всички мозъчни инсулти. Те обаче имат голяма медико-социална значимост, поради високия леталитет (над 50 %), тежката инвалидизация и засягането на по-млади хора.

Кръвоизливите в мозъка настъпват по два механизма: руптура на мозъчен съд или диапедеза на кръв през стените на малките кръвоносни съдове в мозъка.

Чести причини за кръвоизлив в мозъка и развитие на хеморагичен инсулт са:

 • артериална хипертония
 • мозъчни аневризми, съдови малформации
 • мозъчни ангиоми, мозъчни тумори
 • хематологични заболявания, при които е нарушено кръвосъсирването
 • възпалителни заболявания на мозъчните артерии
 • мозъчни флеботромбози
 • амилоидна мозъчна ангиопатия
 • лечение с антикоагуланти
 • злоупотреба със субстанции – кокаин, амфетамини.

Причината за мозъчния инсулт може да остане неизвестна въпреки развитието на съвременната медицина.

Прочетете за:
Субарахноиден кръвоизлив
Исхемичен мозъчен инсулт
Хеморагичен инсулт