Начало / Анатомия / Мъжки полови органи / Семенна връв (funiculus spermaticus)

Семенна връв (funiculus spermaticus)

юни 30, 2013

Семенната връв (funiculus spermaticus) има дължина около 15 – 20 cm. Разполага се по задната стена на тестиса и в ингвиналния (слабинния) канал.

В състава на семенната връв влизат:

семепроводът (ductus deferens) – той се намира в задната част на връвта, има твърда консистенция;
a. ductus deferentis – артерията, кръвоснабдяваща семепровода се намира непосредствено до него;
a. cremasterica – кръвоснабдява едноименния мускул;
a. testicularis – тази артерия е с най-голям калибър и кръвоснабдява тестиса;
plexus pampiniformis – гроздовидно венозно сплетение, съставено от много анастомозиращи вени (v. testicularis, v. ductus deferentis). Тези вени могат да се разширят и извият при затруднено оттичане на кръвта от тестисите. Възниква патологично състояние, наречено варикоцеле.
лимфни съдове – те оттичат лимфата от тестиса към поясните лимфни възли.
нервни сплетения – по хода на тестикуларната артерия и семепровода те достигат до тестиса. Съдържат освен вегетативни влакна и сетивни нервни влакна, които осъществяват богата сетивна инервация на тестиса. С това се обяснява силната болезненост при травми на тестиса.
съединителнотъканна връвчица (lig. vaginale) – представлява тънко фиброзно повлекло, което е остатък от processus vaginalis peritonei, по който тестисът слиза от коремната кухина в скротума . Преди раждането или през първия месец от живота горната (фуникуларна) част на processus vaginalis peritonei облитерира, а долната му част образува серозната обвивка на тестиса – tunica vaginalis testis. Персистирането на processus vaginalis peritonei е причина за възникването на вродени (индиректни) хернии.
рехава съединителна тъкан – през дълбокия отвор на ингвиналния канал се свързва с преперитонеалния съединителнотъканен слой.

Обвивките на семенната връв са идентични с тези на тестиса, липсва само серозната обвивка на тестиса, тъй като фуникуларната част на processus vaginalis peritonei закърнява.

Непосредствено върху семенната връв залягат:

вътрешна семенна обвивка (fascia spermatica interna)- произхожда от фасцията на напречния коремен мускул;
кремастерен мускул (m. cremaster) – състои се от мускулни влакна от напречния и вътрешния кос коремен мускул. Образува около семенната връв непрекъснат мускулен слой;
кремастерна фасция (fascia cremasterica) – представлява продължение на фасцията на външния кос коремен мускул и покрива кремастерния мускул;
външна семенна обвивка (fascia spermatica externa) – произхожда от повърхностната коремна обвивка;
Най-отвън долната част на семенната връв и тестисите са обвити от кожна гънка – скротум.