Начало / Актуални теми / Язвено кървене – кървяща язва на стомаха или дуоденума

Язвено кървене – кървяща язва на стомаха или дуоденума

фев. 25, 2019

язвено кървене - кървяща язва

Язвата на стомаха или дуоденума може да се усложни с кървене. Язвеното кървене се дължи на ерозиране на кръвоносен съд в дъното на язвата или в ръбовете й.

В зависимост от силата на кръвоизлива се различават окултно кървене, макроскопско кървене и обилно кървене. По-често кървят язвите по задната стена на стомаха и дуоденума.

Какви са причините за кървене на язва?

Най-честите причини за кървене на язва са стрес, продължителен прием на нестероидни противовъзпалителни средства, злоупотреба с алкохол.

Какви са симптомите при кървяща язва? 

Язвеното кървене може да бъде остро (настъпва изведнъж) или хронично – язвата кърви слабо продължително време и се развива анемия.

Клиничните прояви при кървяща язва зависят от силата на кървенето и степента на кръвозагубата. Различават се:

 • Лека кръвозагуба – под 250 мл/ 24 ч.

При лека кръвозагуба често липсват симптоми, артериалното налягане е нормално, а понижението на хемоглобина е незначително.

 • Среднотежка кръвозагуба – до 1000 мл/ 24 ч.

При среднотежка кръвозагуба се наблюдава бледост, слабост, притъмняване пред очите, артериалното налягане е понижено, а пулса е ускорен, хемоглобина е над 90 g/l

 • Тежка кръвозагуба – над 1000 мл/ 24 ч.

При тежка кръвозагуба има бледа кожа, покрита със студена пот, акроцианоза, обърканост, силно понижено кръвно налягане, силно ускорен пулс, хемоглобин под 90 g/l

След настъпване на кървене симптомите на язвена болест (болка, парене) временно изчезват. Наблюдават се следните характерни симптоми:

По вида на повърната кръв се съди за мястото на кръвоизлива, преди колко време е настъпил и за количеството на кръвозагубата.

Друг основен симптом е мелена – изхождане на черни, лъскави като катран изпражнения. При масивен кръвоизлив болните изхождат ясна кръв.

Изпражненията са черни при кръвоизлив над 100-200 мл и бавен чревен пасаж.

Анемията е един от най-честите симптоми при кървяща язва, но понижаването на хемоглобина и еритроцитите се установява обикновено след 12-ия час и достигат най-ниски стойности към 32-ия час от началото на кръвоизлива.

Как се диагностицира кървяща язва?

За разпознаване на язвеното кървене допринасят:

 • анамнеза – данни за доказана язвена болест
 • клинични прояви – повръщане на кръв, кръв в изпражненията, понижаване на артериалното налягане, учестяване на пулса
 • горна ендоскопия – вижда се струйка или капки от кървящия съд или може да има формиран пресен съсирек на дъното
 • доказване на кръв в изпражненията
 • доказване на кръв в ректума чрез ректално туширане.

Язвеното кървене трябва да се разграничи от други причини за кървене от горния етаж на храносмилателния тракт. Такива са например: варици на хранопровода, ерозивен гастрит, синдром на Малори-Вайс (Mallory – Weiss), рак на стомаха и др.

Какво е лечението при кървяща язва?

Целта на лечението е да се възстанови изгубения обем кръв, да се спре кръвотечението и да се предотвратят усложнения и рецидиви.

Провежда се консервативно, ендоскопско или оперативно лечение.

Консервативното лечение включва:

 • интравенозно вливане на водно-солеви разтвори, глюкозен разтвор
 • кръвопреливане – прелива се едногрупова кръв
 • противосъсирващи средства
 • соматостатин – води до спазъм на съдовете
 • Н-2 блокери и инхибитори на протонната помпа. Препоръчват се за профилактика на рецидиви.
 • промивка през назогастрална сонда.

Ендоскопско лечение:

За спиране на кръвотечението може да се използват различни ендоскопски методи:

 • склерозиращо лечение – прилагат се склерозиращи вещества
 • термични способи – електрокоагулация, лазеркоагулация
 • клипс техника – поставяне на клипс върху кървящия съд.

Оперативно лечение:

Прилага се при масивни кръвоизливи, които не се повлияват от ендоскопското и медикаментозното лечение.

Може да се извърши обшиване на кървящия съд, изсичане на язвата, пилоропластика и ваготомия, резекция на стомаха.

Изборът на оперативен метод зависи от вида на язвата, от източника на кървенето, от обема на кръвозагубата, от съпътстващи заболявания, от възрастта на пациента.

В около 30 % от случаите се наблюдават рецидиви и то в първите дни след спиране на кървенето. Ето защо е нужно противорецидивно лечение.